پیام فرستادن
img
زندگی طولانی
img
محدوده دمایی گسترده
img
امنیت بالا

باتری نیرو محرکه

Order Now
对应的seo

ذخیره سازی انرژی تجاری و صنعتی

Order Now
对应的seo
对应的seo
ذخیره سازی انرژی مسکونی

تا 10000 چرخه شارژ و دشارژ

محصولات سفارشی می توانند در محیط های خشن از -50 تا 60 درجه کار کنند

تا درجه حفاظت IP68

درجه ضد آب IPX9